top of page
IMG_7380.jpg

GITO TERVUREn

Meer dan een school 

Inschrijvingen

Vanaf 3 juli 2023

De inschrijvingen van het 2de jaar tot en met het 7de jaar voor het schooljaar 2023-2024 starten op maandag 3 juli 2023. 

Meer info >

Economie en organisatie

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.

Maatschappij en welzijn

Je bent nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen.

STEM

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. 

IMG_8213.jpg
Onze school

Onderwijzen kent binnen onze school drie pijlers: het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het sociaal-emotioneel leren. Alvorens kennis en vaardigheden kunnen geleerd worden, moet de leerling zich goed voelen in zijn vel en in de klas. 

bottom of page