top of page
IMG_7380.jpg

GITO TERVUREn

Meer dan een school 

Inschrijvingen

aanmelden
vanaf 25 maart 2024

De aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025 starten op maandag 25 maart 2024 om 14u00. 
 

Meer info >

Economie en organisatie

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.

Maatschappij en welzijn

Je bent nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen.

STEM

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. 

IMG_8213.jpg
Onze school

Onderwijzen kent binnen onze school drie pijlers: het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het sociaal-emotioneel leren. Alvorens kennis en vaardigheden kunnen geleerd worden, moet de leerling zich goed voelen in zijn vel en in de klas. 

bottom of page